Filozofové, aritmetikové, etici a politici podle Komenského

labyrint - komenskýV Komenského době našel poutník mezi učenými filozofy různé lidi: gramatiky, rétoriky, poety, dialektiky, fyziky, metafyziky, aritmetiky, geometry, geodety, muziky, astronomy, astrology, historiky, etiky a politiky.

A co tam našel? Učence, kteří se většinou, podle Komenského, zabývali věcmi neužitečnými až dětinskými, nebo tím, jak druhé lidi ošálit, a jen se hádali.

Pár ukázek:

 I dí mi tlumočník: Nu již tě ale mezi samy filozofy, jejichž práce jest k napravení nedostatků lidských prostředků vyhledávati, a v čem pravá moudrost záleží, ukazovati, uvedu. A já řekl: Tuť se snad bohdá jistému něčemu naučím. On řekl: Ovšem: nebo to jsou lidé, kteříž pravdu každé věci znají, mimo jejichž vědomí ani nebe nic nedělá, ani propast ničeho neskrývá; kteříž život lidský k ctnostem ušlechtile formují, kteříž obce a krajiny osvěcují, kteříž Boha přítele mají, moudrostí svou k jeho tajnostem dosahující.“ … Ale jakž mne tam uvedl a já množství starců a divné jejich trety spatřil, strnul sem. Tu zajisté … Thales létal, Hesiodus oral, Platon v povětří ideas honil, Homerus zpíval, Aristoteles disputoval, Pythagoras mlčel, Epimenides spal, Archimedes zemi odstrkoval, Solon práva a Galenus recepty spisoval, Euclides měřil síň, Cleobulus budoucí věci zpytoval, Periander povinnosti rozměřoval, Pittacus válčil, Bias žebral, Epictetus sloužil, Seneca mezi tunami zlata sedě chudobu vychvaloval, Socrates o sobě každému, že nic neumí, povídal, Xenophon naproti tomu každého všemu naučiti sliboval, Diogenes z sudu vykoukaje všecky mimo jdoucí haněl, Timon všechněm zlořečil, Democritus všemu tomu se smál, Heraclitus naproti tomu plakal, Zeno se postil, Epicurus hodoval, Anaxarchus pravil, že to všecko nic není, jen že se to tak zdá. Jiných drobnějších filozůfků mnoho bylo, a každý obzvláštního něco provodil: čehož sem ani nespamatoval všeho, aniž mi se připomínati chce. Dívaje se pak na to řekl sem: Ale toto-liž sou ti mudrcové, světlo světa? ach, ach, jáť sem se jinakších věcí nadál. Však tu jako sedláci v krčmě, každý vyje, a každý jináč. Řekl mi tlumočník: Tys bloud, ty těm tajemstvím nerozumíš. Já slyše, že tajemství jsou, počnu o nich bedlivě přemyšlovati, a tlumočník počne mi je vykládati. V tom, aj, přistoupí jakýsi také v filozofském habitu (jmenoval se Pavlem Tarsenským), pošeptal mi do ucha: „dá-li se sobě kdo moudrým býti v tomto světě, budiž bláznem, aby moudrým učiněn byl. Moudrost zajisté světa tohoto bláznovství jest u Boha. Nebo psáno jest: Zná Pán přemyšlování moudrých, že jsou marná.“ (I. Cor. 3, 18. 19. 20.).

Co aritmetici?:

Vtom jdouce, trefíme mezi jakési, kteříž plnou síň cifer majíce, přebírali se v nich… Oni mezi tím vypravovali, jak v celé filozofií jistšího umění nad toto jejich není, tu že nic chybiti, nic ujíti,, nic nadbýti nemůž. Nač pak to umění jest? řekl sem. Oni mé hlouposti se podivíc, hned jeden přes druhého divy mi vypravovati začnou. Jeden, že mi poví, kolik husí v stádě letí, nepočítaje jich; druhý, že mi poví, v kolika hodinách čišterna pěti rourkami vyteče. Třetí, že mi poví, kolik v měšci grošů mám, nenahlédaje tam etc., až se jeden našel, kterýž se písek mořský v počet uvésti podvoloval a o tom hned knihu sepsal (Archimedes.) Jiný příkladem jeho (ale větší subtýlnosti dokázati chtěje) dal se v počítání v slunci létajícího prášku (Euclides)

A co ti etikové a politikové?

Když mne jinam vésti počnou, ptám se: Brzy-li pak těm učeným konec bude? však již až teskno mezi nimi se motati. — Nejlepší pozustává, řekl Všudybud. I vkročíme na nějakou síň, kteráž plná byla obrazů, po jedné straně pěkných a libých velice, po druhé straně mrzutých a přepotvorných: okolo nichž chodili filozofi, nejen na ně vzhlédajíce, ale i což oněm k kráse, těmto k mrzutosti barvami přidati mohli, přidávajíce. I ptal sem se: Co to jest? A tlumočník mi dí: Co nevidíš nápisů na čelích? A vodě mne ukazuje mi ty nápisy, Fortitudo, Temperantia, Justitia, Concordia, Regnum etc. a z druhé strany, Superbia, Gula, Libido, Discordia, Tyrannis etc. Filozofi pak prosili a napomínali všech při­cháze­jí­cích, ty pěkné aby milovali, škaredé v nenávist brali, onyno, jak nejvíc mohli, schvalujíce, tyto jak nejvíc mohli, hanějíce a hyzdíce. Což mi se dobře líbilo a řekl sem: Nu, tutoť již aspoň lidi nacházím, kteříž hodnou věc pokolení svého činí. Mezitím uhlédám já, že ti milí napominatelé nic více sami k pěkným těm kontrefaktům než k druhým nelnuli, ani se těchto co víc než oněch ostýchali: nýbrž nejedni velmi chutně okolo nich se omětali; a jiní to vidouc také se tam obraceli a s těmi potvorami laškování a kratochvíle sobě strojili. I řekl sem s hněvem: Tutoť já vidím, že lidé jiné mluví a jiné činí: co usty chválí, od toho jim mysl letí, a co sobě jazykem oškliví, k tomu jim srdce lne.“ … Také-li pak se tobě kdy co líbiti bude? všudy ty uhonu najdeš.“ Takž sem umlkl a hlavu sklopil: zvlášť vida, že i jiní všickni, kteří, že jich pozoruji, rozuměli, nelibě na mne vzhlédali. I šel sem, nechaje jich tu, ven.

Pokračování Poutníkova putování zase příště. Tentokrát o alchymistech, rosekruciánech, doktorech a právnících. Zajímavá skupinka, ne?

První část Komenského pojednání o labyrintu našeho světa najdete zde.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jan Ámos Komenský se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

7 reakcí na Filozofové, aritmetikové, etici a politici podle Komenského

  1. est napsal:

    Sokrates nevykládal, že nic neumí, ale že nic neví. Zpochybňoval vlastně možnost objektivního poznání. Škoda, že Komenský přehlídl jeho osvícenost (doslova) a zařadil jej mezi ostatní filosofy a myslitele, kteří se domnívali, že „už na to kápli“.

  2. annapos napsal:

    Souvisí to často všechno se vším, někdy se stává, že člověk zaujatý „čímkoliv„ se tomu začne věnovat tak, že zapomene žít? Já to mezi řádky čtu, že všeho s mírou užívati máme, i rozumu?

  3. Pingback: Komenský o muslimech, židech a pohanech | Žít je umění

Chcete něco říct? Prosím. Líbilo se? Hej, potěší mě, když to budu vědět :-) Like :-) Líbilo se strašně moc? Sdílejte, lidi, sdílejte! Díky!

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s